20 квітня 2016

Нововолинські бібліотекарі обговорювали компетенції особистості

Проблема компетентності у професійній діяльності має велике значення в наш  час, оскільки у сучасному суспільстві рівень освіченості людини вже не визначається лише енциклопедичністю знань, як це було раніше. Сьогодні суспільство потребує від освіченої людини уміння ефективно вирішувати різноманітні проблеми на основі існуючих знань, а також постійно їх поповнювати, тобто безперервно навчатися. З метою підвищення фахового рівня  бібліотечних працівників 19 квітня 2016 року у центральній міській бібліотеці Нововолинської ЦБС відбувся тренінг «Ключові компетенції особистості: бібліотечний формат».
Бібліотекарі публічних бібліотек прослухали міні-лекції «Компетентність — ключ до оновлення змісту бібліотечної роботи», «Компетенція та компетентність сучасного бібліотекаря», «Роль медіаосвіти у формуванні інформаційної компетентності бібліотечних працівників» та інформаційне повідомлення «Професія зобов’язує, або Психологічні аспекти спілкування у бібліотеці», прийняли участь у «круглому акваріумі» «Комунікативна компетентність», рольовій дискусії «У бібліотеці», мозковому штурмі «Етичний кодекс бібліотекаря» та тестуванні.
         Без сумніву, бібліотечна професія у нинішній час відзначається багатогранністю своєї діяльності, а предмет, навколо якого базується бібліотечно-інформаційна, документно-комунікаційна, комунікативна, освітня, дозвіллєва діяльності, дає право бібліотекарям бути компетентними лідерами у різних галузях знань.